ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Hakkepuidu tootmine ja varumine

Hakkepuidu tootmiseks vajalik materjal (raiejäätmed, võsa jne) saadakse reeglina oma klientide metsade majandamisel. Samuti ostame tootmiseks vajaliku materjali eelnavalt laoplatsile koondatud kujul, ladustades selle Graanul Investi AS tehastes.

Küsi pakkumist

Nimi

Telefon

E-post

Kinnistu nimi

Katastri nr.

Sooviavaldus


Käesolevaga päringu saatmisega annan nõusoleku soovitud kinnistu andmeid metsaregistris vaadata ja alla laadida.


Saada