ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Metsa- ja põllumaade ostmine

Bioloogilise vara soetamiseks tehtavad investeeringud on üks osa Valga Puu ja kogu kontserni Graanul Invest pikaajalisest strateegiast. Sellega tagatakse tootmiseks vajalik puidumass toormeturul toimuvate ebasoodsate kõikumiste korral. Just erinevate riskide maandamise vajadus on siinkohal meie konkurentsieeliseks, kuna see tingib vajaduse maksta metsamaade soetamisel paremat hinda.

Küsi pakkumist

Nimi

Telefon

E-post

Kinnistu nimi

Katastri nr.

Sooviavaldus


Käesolevaga päringu saatmisega annan nõusoleku soovitud kinnistu andmeid metsaregistris vaadata ja alla laadida.


Saada