ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Metsakinnistute kompleksne majandamine

Metsakinnistute komplekse majandamise teenusega võtame kohustuse teostada kõik vajalikud metsamajanduslikud tööd vastavalt eelnevalt sõlmitud kokkuleppele. Eesmärgiks on suurendada metsamaa tootlikkust ning tagada puidu müügist saadav maksimaalne kasumlikkus metsaomaniku jaoks, teostades selleks vajalikud raided, maaparandustööd, alade taasmetsastamise jne. Lepingu sõlmimisele eelneb kogu kinnistu inventeerimine ning tööplaani koostamine, sh ülevaade tuludest ja vajalikest investeeringutest. Muuhulgas aitame metsaomanikul taotleda nii siseriiklike kui Euroopa Liidu rahastatud toetusi metsamajanduslike tegevuste elluviimiseks.

Küsi pakkumist

Nimi

Telefon

E-post

Kinnistu nimi

Katastri nr.

Sooviavaldus


Käesolevaga päringu saatmisega annan nõusoleku soovitud kinnistu andmeid metsaregistris vaadata ja alla laadida.


Saada