ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Metsaraie

Raiete teostamisel näeme oma konkurentsieelisena mitmekesist masinaparki, mis võimaldab valida sobiva metsamasina erinevateks tingimusteks. Meie masinaoperaatorid on läbinud erineval tasemel koolitused Luua Metsanduskoolis, tagamaks kvaliteetse ümarmaterjali ja maksimaalse tulu metsaomanikule. Meie jaoks on väga oluline, milline näeb välja raiutud ala peale raiet. Eelkõige tähendab see õigesti koondatud raiejäätmeid, pinnase hoidmist, sobivate seemne- ja säilikpuude valimist, hooldusraiete kvaliteeti jne.

Teostame kõiki raieviise:

  • Metsakultuuride hooldamine (rohttaimede ja väheväärtusliku lehtpuuvõsa eemaldamine kuni 5 aastaste puude ümbert);
  • Valgustusraie (kuni 10 aastastes puistutes);
  • Hooldus- ja harvendusraie (reeglina kaks järku 10 kuni 50 aastastes puistutes);
  • Lageraie;
  • Kraavide, teeäärte, kinnikasvanud põllumaa jms puhastamine hakkepuidu tootmise eesmärgil.

Küsi pakkumist

Nimi

Telefon

E-post

Kinnistu nimi

Katastri nr.

Sooviavaldus


Käesolevaga päringu saatmisega annan nõusoleku soovitud kinnistu andmeid metsaregistris vaadata ja alla laadida.


Saada