ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Metsatööde korraldamisest (ajalehe Maa Elu artikkel)

Metsatööde korraldamisest

Osaühing Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub bioenergeetika arendamise ja taastuvenergia tootmisega tegelevasse kontserni AS Graanul Invest. Valga Puust on tänaseks saanud Eesti üks suuremaid metsamajandamise ettevõtteid, mis teeb metsas kõik vajaminevad tööd alates istutamisest kuni lõppraie, teede ehituse ja metsakuivenduseni. Kuna viimased aastad on metsameestele olnud mitmes mõttes keerulised, vastab järgnevatele küsimustele Valga Puu metsatööde juht Mihkel Matsin.

Juba neli aastat pole Eestis olnud kestvalt külma talve. Mida see metsafirmadele tähendab?

Metsamees tahab võimalikult pikka külmunud maapinnaga perioodi. Tänapäeva metsatehnika on väga efektiivne, aga raske. Pehme pinnas ja sademed, teevad tööd keerulisemaks. Valga Puu jaoks on pehmed talved ja vihmased suved kaasa toonud pidevat plaanide ümbertegemist. Omajagu kinnistuid ja raieõigusi on ostetud arvestusega, et talvel saab raiuda, aga paljud tööd on tulnud mitu talve edasi lükata. Raiumata puitu on meil ootel ligikaudu 300 000 tihumeetri jagu. Oleme rajanud ligipääse ja ehitanud teid oma kinnistuteni, aga vahel ei piisa ka nendest pingutustest. Jaanuaris ja veebruaris oleme tegutsenud täistuuridel, aga pooleteist kuuga kõiki plaane ellu ei vii. Loodame, et külm talv kestab sel aastal pikalt.

Kui talved jäävadki pehmeks, kas metsafirmad peavad oma töökorraldust muutma?

Paratamatult oleme sunnitud muutma. Peame hoolikalt valima, milliseid lanke ostame. Püüame lähiaastatel viia talviste ja muul ajal tehtavate lankide osa oma portfellis tasakaalu. Ka väga kõva pinnasega lank võib naabermaaomaniku vastaseisu tõttu muutuda talviseks. Seepärast arvestame ja hindame võimalikku ligipääsu langini juba ostmisel - paremat hinda saab maksta loomulikult hea juurdepääsuga langi eest. Ilmastikust tulenev sessoonsus metsatöödel on juba kujunenud meile tõsiseks väljakutseks. Valga Puu-s töötab ligi 70 inimest, lisaks alltöövõtjad, keeruline on ära majandada, kui tööd saab täisvõimsusel teha vaid 2-3 kuud aastas.

Paljud metsameeste ja –omanike mured on seotud juurdepääsuga…

RMK on oma infrastruktuuri aastakümneid arendanud. Erametsas see nii ei toimi. Kui inimene raiub endale kuuluvat metsa ehk üks kord elus, siis ei ole ju mõtet sinna juurdepääsuteed ehitada. Suurtest teedest kaugemale jäävate erametsadeni rasketehnikaga jõudmine on seetõttu keeruline ja eeldab sageli külmunud pinnast ja naabrite vahelist head läbisaamist. Väga halb, kui kumbagi ei ole. Kui juurdepääs viib läbi kõrvalkinnistute, on vaja selleks naabri luba. Juhtub, et selles nähakse teenimisvõimalust ning küsitakse kosmilisi summasid. Lihtsam on kokkuleppele saada maainimesega, suurlinnas elavad metsaomanikud paistavad silma ebareaalsete nõudmiste ja tingimustega. Ilmselt kujundavad linnainimeste arvamust metsameestest viimasel ajal meedias sõna võtvad arvukad äärmuslikud rühmitused, kes kokkuvõtvalt liigitavad kõik metsamehed pättideks jne.

Paljud metsaomanikud kurdavad telefoni teel vägisi pakkumiste tegijate üle. Kuidas neisse suhtuda?

Valga Puu on vastutustundlik metsamajandaja. Kui  olete  saanud kuskilt parema hinnapakkumise, soovitan süüvida tingimustesse ja nõuda lepingus oma õiguste väga täpset fikseerimist. Kindlasti uurige ettevõtte tausta enne, kui käed lööte. Kui ikka firmal endal kinnistuid ja masinaid ei ole, ei saa neid tõsiselt võtta. Kui on tegemist vahendajatega, kes müüvad raie edasi, võib juhtuda, et neil ei ole lõpuks lepingu täitmisest sooja ega külma. Palun metsamüüjatel mõelda enne tehingut sellele, miks peaks ta müüma oma vara vahendajale, kes järgmine päev müüb selle vaheltkasuga edasi Valga Puu-le? Mul ei tule ühtegi mõistlikku põhjust pähe.

Mida on teinud soojad talved puidu hindadega?

Tehased ja saekaatrid olid pikalt tühjad ja kui puitu on vähe, on nõudlus suur ning hinnad üleval. Loogiliselt võttes järgneb igale tõusule langus. Praegu käib kõva raieperiood ja vaheladudesse puidu kogumine, mingil hetkel nõudlus langeb ja hinnad kukuvad. Hind langeb kindlasti, aga millal, see sõltub ilmast ja  lõppladude täitumiskiirusest.

Kuidas mõjutab metsamehi metsanduse üle käiv poleemika?

Soliidsed metsafirmad, nagu kõik teisedki ausad ettevõtjad, teevad oma tööd seaduse kohaselt ja ei raiu metsa seal, kus ei tohi.  Viimasel ajal kohtab aga ka meedias kontekstist välja rebitud tõlgendusi, mis sobivad kokku ainult ühe poole arvamusega. Tõsistesse metsamajandamise uuringutesse suhtutakse sageli põhjendamatult üleolevalt. Soovitan kuulata pigem seda, kes toetub faktidele mitte seda, kes kõige kõvemat häält teeb!

Metsa terviseks!

20.02.2018