ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Otsime oma meeskonda GEODEETI

Nõuded kandidaadile:

 • Erialane haridus
 • Maakorraldustööde tegevuslitsentsi olemasolu
 • Jooniste vormistamise oskus mõnes CAD programmis
 • B-kategooria juhilubade olemasolu
 • Kasuks tuleb võõrkeelte oskus ja eelnev töökogemus

Töö kirjeldus:

 • Katastriüksuste jagamine ja liitmine
 • Katastriüksuste piiride määramine ja tähistamine looduses
 • Teede ja kraavide märkimistööd ja kontrollmõõdistamine
 • Kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus
 • Vajalike jooniste ja dokumentide koostamine
 • Tööpiirkond üle Eesti

CV saata hiljemalt 10.03.2018 aadressile allan@valgapuu.ee

23.02.2018