TEADMISED, OSKUSED JA KOGEMUSED AASTAST 1999

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub metsanduskontserni Foreko. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõte koos tütarfirmadega annab tööd rohkem kui 100 töötajale, kes omavad ametialast kõrgharidust või erialast kvalifikatsiooni. Kõik töötajad osalevad aastaringselt erinevatel koolitustel, et olla ametialaste teadmiste ja oskuste poolest metsamajanduse kõige teravamas tipus.Valga Puu on Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige.

VIIMASED UUDISED

VALGA PUU KVALITEEDI JA KESKKONNA JUHTPÕHIMÕTTED

HOOLIME KESKKONNAST

HOOLIME KESKKONNAST

__

Hoolime looduskeskkonnast ja teeme metsamajandamistöid loodusressursse säästes ja PEFC metsamajandamisstandardit järgides ning juhindume metsade majandamisel seadustest ja määrustest.

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

__

Mets on meile alati ühetemoodi oluline. Olenemata sellest, kellele mets kuulub, või milliseid töid metsas peab teostama, töötame alati võimalusel parimaid metsamajanduslikke võtteid kasutusele võttes.

PEAME KINNI TÄHTAEGADEST

PEAME KINNI TÄHTAEGADEST

__

Oleme kliendi jaoks olemas. Teenuse osutamisel peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest. Meie jaoks on väga oluline, et klient saaks parima teeninduse ning jääks rahule meie poolt teostatud töö ja omavahelise suhtlemisega.

MEIE TÖÖJÕUPOLIITIKA

MEIE TÖÖJÕUPOLIITIKA

__

Töötajatel on ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimise õigus. Töötajate puhul ei kasutata sunniviisilise või kohustusliku töö ühtegi vormi. Valga Puu OÜ ei kasuta lapstööjõudu. Töötajatel on õigus võrdsele kohtlemisele

MEIST ROHKEM

Teenused

Toetame

Galerii

MEIE PARTNERID