FSC.org
ISO 9001     ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Ettevõttest

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub bioenergeetika arendamise ja taastuvenergia tootmisega tegelevasse kontserni AS Graanul Invest. Kogu kontsern põhineb Eesti kapitalil ning seatud eesmärgiks on saada Euroopa suurimaks puidugraanulite tootjaks, omades täna tehaseid kogu Baltikumis. Valga Puu rolliks on Valga-, Järva-, Võru- ja Lääne-Virumaal asuvate graanulitehaste varustamine ümarpuidu ja puiduhakkega. Nende eesmärkide täitmiseks on meist tänaseks saanud üks Eesti suurimaid metsamajandamise ettevõtteid. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõte annab tööd rohkem kui 60 töötajale, kes omavad ametialast kõrgharidust või erialast kvalifikatsiooni. Kõik töötajad osalevad aastaringselt erinevatel koolitustel, et olla ametialaste teadmiste ja oskuste poolest metsamajanduse kõige teravamas tipus.Valga Puu on Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige. 

Valga Puu on kindel partner targale metsaomanikule!

*************************************************************************************

                                                                                                                                                         OÜ Valga Puu kvaliteedi ja keskkonna juhtpõhimõtted

KOHUSETUNDLIK METSAMAJANDAMINE

Me hoolime looduskeskkonnast ning teostame metsamajandamise töid loodusressursse säästes ja PEFC metsamajandamise standardit jälgides ning juhindume metsade majandamisel seadustest ja õigusaktidest.  

TÄHTAEGADEST KINNIPIDAMINE

Teenuse osutamisel peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest. Meil on oluline, et klient jääks meie tööde kvaliteedi ja omavahelise suhtlemisega rahule.

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

Analüüsime keskkonnale tekkida võivaid võimalikke ohtusid. Väldime võimalikke reostusi ja kahjustusi ning kasutame ressursse säästlikult. Meil on kohustus järjepidevalt parendada keskkonna - ja kvaliteedisüsteemi.

Andres Olesk

21.12.2018

*************************************************************************************

Metsa eluringi kirjeldav õpetlik lugu: