dets. 26

Valga Puu tänas päästjaid jõulukinkidega!

Metsandusettevõte Valga Puu tegi 2022 aasta jõulukuul kingitused kõigile Põlva-, Valga- ja Võrumaa päästjatele, avaldamaks neile nende töö eest tänu. Kingirõõmu said enam kui 400 päästetöötajat. Aasta varem toimetas ettevõte jõulupakid ja jõlupuud ca 1500 tervishoiutöötajale.