KINNISTUTE OST

KINNISTUTE OST

Bioloogilise vara soetamiseks tehtavad investeeringud on üks osa Valga Puu ja kogu metsanduskontserni Foreko pikaajalisest strateegiast. Sellega tagatakse tootmiseks vajalik puidumass toormeturul toimuvate ebasoodsate kõikumiste korral

Joel Põhja / +372 55 19 478 / joel@valgapuu.ee

Küsi Pakkumist