METSAKINNISTUTE KOMPLEKSNE MAJANDAMINE

METSAKINNISTUTE KOMPLEKSNE MAJANDAMINE

Metsakinnistute komplekse majandamise teenusega võtame kohustuse teostada kõik vajalikud metsamajanduslikud tööd vastavalt eelnevalt sõlmitud kokkuleppele. Eesmärgiks on suurendada metsamaa tootlikkust ning tagada puidu müügist saadav maksimaalne kasumlikkus metsaomaniku jaoks, teostades selleks vajalikud raided, maaparandustööd, alade taasmetsastamise jne. Lepingu sõlmimisele eelneb kogu kinnistu inventeerimine ning tööplaani koostamine, sh ülevaade tuludest ja vajalikest investeeringutest. Muuhulgas aitame metsaomanikul taotleda nii siseriiklike kui Euroopa Liidu rahastatud toetusi metsamajanduslike tegevuste elluviimiseks.

Joel Põhja / +372 55 19 478 / joel@valgapuu.ee

Küsi Pakkumist