apr. 02

Valga Puu ostab Dammix AS’i

Graanul Investile ja Valga Puu Investile kuuluv Valga Puu OÜ ostab täisosaluse viie miljoni eurose käibega metsamajandusettevõtte Dammix AS-i.

OÜ Valga Puu ja OÜ Dammix Mets sõlmisid 15. märtsil müügilepingu, millega Dammix Mets müüb Valga Puule täisosaluse ettevõttes AS Dammix, seisab ettevõtete koondumisteates. konkurentsiametile.

Koondumise põhiline eesmärk on toetada Valga Puu kontserni ettevõtjate põhitegevust, kindlustades selleks vajaliku toorme stabiilse kättesaadavuse. Koondumisel puuduvad teate kohaselt oluline mõju turule.

2016. aastal oli Dammix AS-i müügitulu 4,9 miljonit eurot ja puhaskasum 76 100 eurot.

Dammix AS-i põhitegevusaladeks on raie-ja kokkuveoteenus, ümarmaterjali ostmine ja müük ning kasvava metsa raieõiguse ostmine ja hakkpuidu varumine.

OÜ Valga Puu lõplikud kasusaajad on Andres Olesk, Raul Kirjanen, Anders Anderson ja Mihkel Matsin.

allikas: https://lounapostimees.postimees.ee/4454843/valga-puu-ostab-viiemiljonilise-kaibega-metsaettevotte-dammix-as